• Ring : 22 61 01 02

Dagplejer-relateret uddannelse

Jeg har deltaget i en række kurser gennem min tid som dagplejer og jeg føler, at jeg er blevet meget klogere på mine dagplejebørn og de voksne jeg omgås i min dagligdag. Det er bl.a. gennem min læring på disse kurser at jeg har fået stor interesse for motorik, samspil og trivsel som danner grundstammen i mit arbejdsfokus og som også afspejles i mit slogan Motorik – Samspil – Trivsel.

Indholdet af de forskellige kursusforløb er beskrevet nedenfor.

Kroppen på Toppen i dagplejen, 2 dage

Kursets fokus var børn og sundhed. Det handler om, at barnets motoriske færdigheder skal udfordres via aktiviteter og leg i dagplejen. Barnet skal opfordres til at være selvhjulpent. Når barnet er i bevægelse, fremmes dets sanseintegration.

Børns kompetenceudvikling, grundkursus 0-5 år, 5 dage

Formålet var at opnå en bedre forståelse for børns udvikling. At have et bedre indsigt i at indgå i en relation med børn fra 0 til 5 år. Jeg som dagplejer skal lære at observere og yde støtte og vejledning til det enkelte barn.

Samspil og relationer grundkursus, 5 dage

Kursets mål var at klargøre sammenhængen mellem samspil og relationer. Relationer er et af de bærende elementer for børns trivsel og selvværd. For at opnå et godt samspil og relation er kommunikation derfor et vigtigt arbejdsredskab. Jeg som dagplejer skal vise interesse for at styrke barnets initiativ og indgå aktivt i samspillet med børn og voksne.

Samspil og relationer i pædagogisk arbejde, 5 dage

Kurset handlede om at analysere og evaluere. Jeg har opnået en bedre forståelse af min adfærds betydning for kvaliteten i samspil og relationer. Der blev præsenteret forskellige metoder, som sætter mig i stand til at vurdere og ændre min væremåde. Jeg som dagplejer vil derfor have bedre forudsætning for at lave en handleplan for min fremtidige kommunikation.

Førstehjælp målrettet børn, 1 dag

Jeg har fået viden om at udføre førstehjælp i forhold til børn. Det kan være en stor hjælp til dagligdagens mindre hændelser, men det kan også være liv reddende.

ICDP 8 samspilstemaer, 4 dage

ICDP er et internationalt forebyggelsesprogram. Centralt for programmet er ønsket om at udvikle kommunikation mellem barnet og dets omgivelser – altså dets omsorgspersoner. ICDP bygger på 8 samspilstemaer, som så kan deles op i 3 dialog typer. Disse typer er med til at skabe en udviklingsstøttende relation.

Kurset har virkelig fanget mig, da jeg personlig går meget op i trivsel og samspil. Det var dybdegående læring der blev gennemgået trin for trin.