• Ring : 22 61 01 02
29jul
2014
0
Mei træner Anna på klatrevæggen.

Mange børn har motorik vanskeligheder

Sundhedsplejerskerne i samarbejdet med Region Hovedstaden og Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet har lavet en undersøgelse af indskolingsbarnets motoriske formåen. Formålet med undersøgelsen er at opspore eventuelle motoriske problemområder. Både den motoriske undersøgelse, der gennemføres i indskolingen og den undersøgelse, der gennemføres af de 0-1-årige børn i Databasen Børns Sundhed, er baseret på den […]